• Τηλεφωνο: 231 043 75 45, 231 044 03 41

Καλώς ήρθατε!Φανατικοί στα Αγγλικά

Φροντιστήρια με απόλυτη εξειδίκευση στην αγγλική γλώσσα.
Με Βρετανικά και Αμερικανικά standards εκπαίδευσης.
Εξασφαλισμένη επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίων.

Pre Junior – Proficiency

Καλύπτουμε τμήματα όλων των επιπέδων.

Υψηλά Ποσοστά Επιτυχίας

FCE, CPE (CAMBRIDGE), ECCE, ECPE (MICHIGAN), CELC, CELP (MICHIGAN STATE UNIVERSITY), IELTS, TOEFL & TOEIC